Scouting, was da ?

Waar men gaat of staat langs Vlaamse wegen, overal komt men scouts en gidsen tegen. Een banale bende vol lawaai of een maffe club op verkenning? Wie goed kijkt, ziet méér. Wij zijn een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit. 

De methode van scouting steunt van oudsher op vijf basispijlers: engagement, dienst, medebeheer, ploegwerk en zelfwerkzaamheid. Deze grondvesten worden concreet vertaald op maat van elke leeftijdstak. Spel en fantasie lopen er als een rode draad doorheen en openluchtleven is kenmerkend. In elke tak zorgt leiding voor de organisatie van activiteiten, voor begeleiding van de leden en een begeestering rond het "ideaal voor ogen". 

Onze groep staat bekend als 'de mandus', maar onze volledige naam is Scouts en Gidsen MANDUS Aspelare. Je merkt het al, we zijn een gemengde groep, jongens en meisjes zitten dus samen in dezelfde tak. Bovendien beschikken we over prachtige lokalen met speelweide waar we ons iedere week amuseren, een spel spelen, lol trappen of simpelweg de natuur in trekken, op een spannende speurtocht bijvoorbeeld. Kortom, steeds dolle activiteiten die door de leiders en leidsters in elkaar worden gebokst.  

 

Zoals bij alle jeugdverenigingen, zijn ook de scoutsbewegingen verdeeld in 5 takken(leeftijdscategorieën). Deze zijn:

  • Kapoenen (1e leerjaar (of minstens 6 jaar worden voor nieuwjaar) en 2e leerjaar)

  • Welpen-Kabouters (3e, 4e en 5e leerjaar)

  • Jonggivers, kort voor Jonggidsen-Jongverkenners (6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar)

  • Givers, kort voor Gidsen-Verkenners (3e, 4e en 5e middelbaar)

  • JINs (6e middelbaar)


Een scoutsjaar loopt gelijk met het schooljaar, het begint dus één van de eerste zondagen van september en stopt eind juni. Voor deze activiteiten worden alle leden verwacht in uniform te komen, dit hoeft niet meteen aangekocht te worden maar kan zeker nadat uw kind zeker is dat hij/zij wil blijven komen. Gedurende het scoutsjaar gaat elke tak minstens één keer op weekend (in een jeugdheem). Maar daarmee is natuurlijk de kous niet af. In de zomer (altijd in de maand juli) gaan we met z'n allen op tentenkamp; de oudste drie takken gaan 10 dagen, de jongste twee trekken er voor 6 dagen op uit.

 

Onze wekelijkse activiteiten hebben plaats op zondagnamiddag tussen 14u00 en 17u00, tenzij anders vermeld in ons programmaboekje t'maniaksen

om zich in te schrijven kan je hier terecht: