Onze leden

 

Scouts en Gidsen Mandus Aspelare maakt al sinds 1986 trots deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen (het vroegere VVKSM). Wij zijn een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt - door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit.

Onze groep wordt geschaard onder District Dender, dat op zijn beurt deel uitmaakt van Gouw Land Van Egmont.

Zoals onze naam "Scouts en Gidsen Mandus Aspelare" reeds doet vermoeden zijn wij een jeugdbeweging die gemengd is.        Dit houdt in dat jongens en meisjes samen in een groep zitten.

We hebben verschillende groepen die ingedeeld zijn volgens leeftijdscategorie, meer hierover op deze pagina: Nieuw Lid? 

Zoals je dus kan lezen is er een grote diversiteit in onze jeugdbeweging, hier streven wij ook naar en iedereen is welkom!

Om hierop iets dieper in te gaan hieronder iets meer info over onze leden de afgelopen jaren

 
 

Ledenaantal

Zoals je reeds kan zien aan de grafiek is ons ledenaantal de laatste 3 jaar enorm gestegen, dit dankzij de vele inspanningen die de leiding de laatste jaren brengen en de vlotte werking binnen onze takken.

*ledenaantal is inclusief leiding

 

Afgelopen 3 jaar

Takverdeling

Hier zie je in schijfdiagram de ledenverdeling per tak tijdens  2016-2017 

 
 
 *Willy Sommers is jammer genoeg geen leiding bij ons

*Willy Sommers is jammer genoeg geen leiding bij ons

Huidige leidingservaring

Graag meer weten over onze leiders? Kijk dan eens hier: Takleiding

 

Enthousiasme en Inzet in de groep